הערכת מחברים

H-index  הינו  מדד המיועד למדידת הישגי חוקרים. מטרתו למדוד תפוקה והשפעה של פרסומי חוקרים. המדד משלב בין כמות הפרסומים וכמות הציטוטים, ומבוסס על מספר הפרסומים המצוטטים ביותר של חוקר ומספר הציטוטים שהם קבלו בפרסומים אחרים. חוקר בעל h-index מסוים שיש לו h פרסומים שכל אחד מהם צוטט לפחות h פעמים ולשאר הפרסומים יש לא יותר (קטן או שווה <=) מ - h ציטוטים לפרסום.
לדוגמה: חוקר הוא בעל h-index 12, אם יש לו 12 מאמרים שכל אחד מהם צוטט לפחות 12 פעמים.
כפועל יוצא מפרט מדד H-Index את מספר הפרסומים, ממוצע הציטוטים בשנה על ידי אחרים, וסך כל הפרסומים שנעשו בשיתוף עמיתים.
 
למדד מגבלות מסוימות כמו חוסר רגישות ביחס לחוקרים טובים אך חדשים בתחום שעדיין אין להם מספר רב של מחקרים. כמו כן המדד נמדד בקרב חוקרים באותו תחום בלבד.  בנוסף תוצאת H-INDEX   עלולה להפוך לנמוכה יותר, כאשר יש ריבוי ציטוטים עצמיים של החוקר .
 
את מדד H-INDEX ניתן לחשב ב- SCOPUS , GOOGLE SCHOLAR.