שדות אלקטרומגנטיים

שדות אלקטרומגנטיים
 
מטרת הקורס 
להקנות יכולות פתרון של בעיות בתחום האלקטרומגנטיות. הקורס מעמיק את ההבנה המתמטית של הסטודנט ועוזר ביכולת לבנות מודל. 
דרישות קדם
פיסיקה 2מ' מתמטיקה מתקדמת, טורי פורייה משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות. 
 
תוכנית הקורס ופרשיות לימוד (42 שעות)
 
שבוע נושא ספר מומלץ
1 [2 הרצאה]  חזרה על משוואות מקסוול והתופעות הנילוות אליהן 1
2 שדות ופוטנציאלים סטטיים בואקום:[2 הרצאה+2 תרגיל] פילוגי מטען, תכונות פונקצית ה- 2,1
3 [2 הרצאה+1 תרגיל]  פתרון למשוואת לפלס: משפחות של פונקציות אורתונורמליות, טורי פוריה ושימושים באלקטרוסטטיקה 1,2
4 [2 הרצאה+1 תרגיל]  פונקציות אנליטיות במישור  והעתקות קונפורמיות 1,5
5 [2הרצאה+1 תרגיל] פתרון למשוואת  פואסון במספר סוגים של קואורדינטות 1
6-7 [4 הרצאה+2 תרגיל] שיטת הדמויות פונקציות גרין  ושימושיהן באלקטרוסטטיקה 1,2
8 [2 הרצאה+1 תרגיל]  שימושי התיאוריה למגנטוסטטיקה 1,2,4
9 [2 הרצאה+1 תרגיל]  שדות ופוטנציאלים סטטיים בחומר 1,2,4
10 [2 הרצאה+1 תרגיל]  טנסור המאמץ האלקטרומגנטי 1,4
11-12 [4 הרצאה +2 תרגיל] שדות התלויים בזמן,  גלבו+סיבים אופטים 2,3
13-14 [4 הרצאה+2 תרגיל]  קרינה אלקטרומגנטית: שימוש בפונקציות גרין,  פיתוח למולטיפולים, אנטנות 2,3
 
הציון בקורס יקבע לפי:
1. תרגילי בית 15%
2. בוחן (מגן) 15%
3. עבודה סמינריונית  ואו הרצאה באחד מנושאי הקורס 30%
4. מבחן 40%
 
ספרות עזר
1.

Jack Vanderlinde, Classical Electromagnetic theory, John Wiley.

2.

J.D.Jackson, Classical Electromagnetics,  John Wiley.

3.

John D.Krauss, Electromagnetics, McGraw-Hill international edition.

4.

D.J.Griffiths, Introduction to Electrodynamics.

5.

R.V.Churchill, Complex Variables and Applications. 

 
 
מרצה
ד"ר עפר אייל
חזור לרשימה