תופעות אלקטרומגנטיות במוצקים

 

מטרת הקורס

 להעשיר את הידע הנרכש בקורסים במוליכים למחצה ובמכשור אלקטרוני, ולהביא את הקיום של מגוון תופעות למודעות המהנדס. הקורס פותח אשנב להבנת תכונות של חומרים. 

דרישות קדם

פיסיקה 3 (11028); הסתברות וסטטיסטיקה (51729) 

תוכנית הקורס

השבועות הראשונים מוקדשים להקניית ידע תאורטי הנחוץ להבנת התופעות שיגיעו לדיון בהמשך (וגם להבנת ההתנהגות של מל"מ). התופעות העיקריות שנלמדות בקורס הן התקדמות גלים אלקטרומגנטיים בחומר, מגנטיות בחומר ומוליכות-על.

פרשיות לימוד

שבוע נושא ספר מומלץ
1 פסי אנרגיה - מודל Kronig-Penney - משפט בלוך 8,2
2 סטטיסטיקות - בולצמן, פרמי-דירק, בוסה-אינשטיין, פוטונים 4
3 קיטוב ומקדם דיאלקטרי 3
4 מוליכות חשמלית, התקדמות אות במוליך, תדירות הפלזמה 1,2
5-7 פראמגנטיות, דיאמגנטיות ופרומגנטיות. אזורים פרומגנטיים 1
8 עיבוי בוסה-אינשטיין. נזילות-על ומוליכות-על 6
9-11 מודל BCS. מודל גינזבורג-לנדאו. קווינטוט השטף. מוליכות-על מסוג ראשון ומסוג שני 5
12 צומת Josephson. ה- SQUID. מכשירי מדידה. מעגלים לוגיים 5
13-14 תהודה מגנטית; פיאזואלקטריות 2

 

הרכב הציון 

1. מבחן (50% ידע - 50% בעיות) 40%
2. בוחן תרגילים 20%
3. הכנת נושא לאינטרנט 40%

 

ספרות עזר

1.

N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics

2.

C. Kittel, Introduction to Solid State Physics

3.

E. M. Purcell, Electricity and Magnetism, Ch. 10

4.

P. M. Morse, Thermal Physics

5.

M. Tinkham, Introduction to Superconductivity

6.

D. R. Tilley and J. Tilley, Superfluidity and Superconductivity

7.

A. M. Kadin, Introduction to Superconducting Circuits

8. א. בר-לב, מוליכים למחצה והתקנים אלקטרוניים

 

 

מרצה פרופ' ג'ורג' ברגר
 
חזור לרשימה