הגשת תקצירים

 • ההרצאות לכינוס יוגשו בשני שלבים: תחילה יוגש תקציר ההרצאה.
  לאחר האישור על קבלתו להצגה בכינוס, תוגש המצגת/המאמר המלא/ה  שתעלה לאתר הכנס (כמובן רק בהסכמת המחברים). ועדה מקצועית תבחר במחקרים הראויים להגשה לעיתון הבינלאומי "Quality Engineering"
 • התקציר יהיה בשפה העברית, בהתאם להוראות המפורטות להלן ובלווי CV מקצועי קצר.
  מומלץ להשתמש בתבנית המצורפת אשר נועדה לסייע בעריכת התקציר במתכונת הדרושה.
 • הוועדה המארגנת של הכינוס תודיע למגישים על החלטותיה.
 • בכוונתנו לפרסם באתר הכנס לקראת הכינוס את כל התקצירים אשר יוגשו לעיון הוועדה המארגנת וימצאו ראויים לכך מבחינת הנושא והרמה. 
 • את התקצירים הערוכים במתכונת הנדרשת יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מזכירות הכינוס לכתובת: quality@braude.ac.il
 • הנחיות מפורטות:  הנחיות להכנת תקציר לחצ/י כאן
 • הנחיות להכנת המאמר ראה ב- : http://www.tandf.co.uk/journals/authors/lqenauth.asp