יצירת קשר

נשמח להיענות לפנייתכם לקבלת מידע נוסף

רכזת לימודי מוסמכים: גב' חגית אדיקה
טלפון: 04-9901729
פקס:  04-9901717
 hadika@braude.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
רח' סנונית 51, ת.ד. 78 כרמיאל 2161002