קורסי מצויינות - שלוחת משגב

תוכנית מצויינות – מכללת אורט בראודה תשע"ט
ההרשמה החלה באתר מתנ"ס משגב:
http://www.misgavcenter.org.il/index.php
(אומנות והעשרה)