פרויקט חונכות אקדמית אישית

פרויקט חונכות אקדמית אישית הפועל מטעם המרכז לקידום ההוראה והלמידה. פרויקט זה נועד לתמוך בסטודנטים מתקשים שסיימו שנה א' במכללה והוגדרו במצב אקדמי לא תקין שני סמסטרים ברציפות.

בפרויקט נוטלים חלק סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות, שעברו תהליכי מיון והכשרה ספציפיים לתפקיד לפני תחילת השנה.
עבודת החניכה כוללת מפגשים שבועיים לאורך הסמסטר. המפגש עם סטודנט בוגר מצטיין מהווה אמצעי אפקטיבי לשיפור והעמקת הידע הספציפי וכן להרחבת ושכלול מיומנויות הלמידה הנדרשות לצורך למידה יעילה במכללה.
הפרויקט פועל בשיתוף פעולה עם פר"ח.
 

 

מידע למועמד