אנחנו מברכים אותך על בחירתך במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

הקישור הבא יביא אותך לטופס ההרשמה המקוון ללימודי הנדסה במכללה.
ניתן לצרף קבצים במהלך ההרשמה או לשלוח אותם באמצעות הפקס או הדוא"ל לאחר סיום
ההרשמה.
בסיום ההרשמה תידרש/י לשלם דמי הרשמה ע"ס 300 ₪. לידיעתך, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
פירוט המסמכים הדרושים ואפשרויות המשלוח יפורטו בהודעה שתישלח אליך לדוא"ל דקות ספורות
לאחר סיום ההרשמה וביצוע התשלום.

אנו מאחלים לך הצלחה!
 

נדרש לבצע את הרישום בדפדפן Chrome

לידיעתכם, ההרשמה להנדסת תכנה סמסטר אביב תשע"ט נסגרה

תואר ראשון B.Sc. תשע"ט אביב - מרץ 2019  

תואר ראשון B.Sc. תש"ף חורף - אוקטובר 2019