הנחיות לכתיבת פרויקטים

החוברת תכלול את הסעיפים הבאים:
1. דף מלווה לפרויקט (דוגמא)
2. תיאור הבעיה
3. סקר ספרות
4. תיאור וניתוח המתמטי של הבעיה והמודל המתאים, כולל הוכחות מתמטיות או סימולציה ממוחשבת בהתאם לנושא הנלמד
5. סיכום: מסקנות, יתרונות/ חסרונות של השיטה המוצגת
 
שפה
עברית (אנגלית באישור מיוחד)