תכנית חדשה

 מספר קורס חדש
מס' קורס ישן
 שם הקורס בעיברית
שם הקורס באנגלית
11158
11021
מכניקה להנדסת תוכנה
Mechanics for Software Engineers
11159
11022
חשמל ומגנטיות להנדסת תוכנה
Electricity and Magnetism for Software Engineers
61740
61212

Digital Systems

61741
61510

Introduction to Computer Science

61742
61822

Introduction to Algorithmic Thinking

61743
61201

Discrete Math 1

61744
61210

Computer Organization and Programming

61745
61211

Introduction to Systems Programming

61746
61214
לוגיקה

Logic

61747
61145

Data Structures

61748
61810 / 61314
ארכיטקטורה ומבנה המחשב

Computer Architecture

61749
61202

Discrete Math 2

61750
61101

Introduction to Software Engineering

61751
61310

Object Oriented Programming

61752
61122
מערכות הפעלה

Operating Systems

61753
61213
אלגוריתמים

Algorithms

61755
61321

Database Systems m

61756
שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה

Engineering Methodologies for Software Systems Development

61757
מבוא לבדיקות תכנה

Introduction to Software Testing

61758
61133
מבנה מערכות הפעלה וזמן אמת

Operating Systems and Realtime

61759
61123 / 61103
אוטומטים וחישוביות

Automata and Computability

61760
51729
הסתברות להנדסת תכנה

Probability Theory

61761
כריית נתונים ומערכות לומדות

Data mining and Machine Learning

61763
61102
תורת הקומפילציה

Compilation Theory

61764
61118

Computer Graphics

61765
61105

Computer Networks

61766
61400
פרוייקט בהנדסת תכנה שלב א'

Project in Software Engineering Phase 1

61767
61117
אבטחת מידע וקריפטולוגיה

Cryptology and Information Security

61768 
61104
תכנות מקבילי ומבוזר וטכנולוגיית ענן

Parallel and Distributed Programming and Cloud Technology

61769
61619
ממשק אדם מחשב

Human - Computer Interface

61770
מיומנויות רכות למהנדסים

Soft Skills for Engineers

61771
61401
פרוייקט בהנדסת תכנה שלב ב'

Project in Software Engineering Phase 2