וועדה מייעצת

מר צבי רשף – כתר פלסטיק
מר שי וירט – LEAN Israel
מר בן ויינר – RH אלקטרוניקה
מר עמי גבאי – אלביט כרמיאל
מר ירון דיטמן – תעשייה אווירית לוד
מר שרון כפיר – תעשייה אווירית לוד
מר ליאור לנדאו – רפאל
מר רועי יניב – פלקס מגדל העמק
מר הנרי צימרמן – יו"ר טרילידור
מר עמי הראל – יועץ
גב' ירדן מיכאילוביץ – סנמינה מעלות
מר איתן בן – נתן – קצב בע"מ
מר חיים לידר – יועץ
מר אוריאל ברוצקוס – פיליפס ישראל