רשימת ניסויים מומלצת - פיזיקה 1

 
     מחלקה
שבוע
תכנה+ביו
מכונות
1מ'
תעו"נ
1
הסברים
הסברים
הסברים
הסברים (+ 1?)
2
1
2
2
----
3
3
3
3
3 + ויסקופ
4
4
4
4
----
5
5
5
5
5
6
5
5
8
----
7
בוחן אמצע
בוחן אמצע
8
9
8
6
8
בוחן אמצע
----
9
9
8
9
10
10
9
9
9
----
11
10
9
10
מבחן
12
10
12
11 או 12(לבחירת המדריך)
----
13
מבחן
מבחן
מבחן
מבחן
14
מבחן
מבחן
מבחן
----
 
 
שמות הניסויים
 
1.                זריקה אופקית
2.                מדידת צמיגות בעזרת חוק סטוקס
3.                רישום מיקום כפונקציה של הזמן
4.                תנועה מעגלית
5.                חוק שני של ניוטון
6.                סימולציית תנועה בגיליון אלקטרוני
7.                חיכוך­­
8.                אנרגיה פוטנציאלית של שדה כוח
9.                תנע ומרכז מסה
10.              תנועה הרמונית
11.              תנועה   בתוך  בור פוטנציאל
12.              שימור התנע הזוויתי  
13.              תנודות הרמוניות של מטוטלת פיזיקלית