מעטפת לתלמידי מכינה

מעטפת לתלמידי מכינה – בשיתוף היחידה ללימודים קדם-אקדמאיים

הפרויקט לבני החברה הערבית ובשיתוף היחידה ללימודים קדם-אקדמאיים מפעיל תכנית ייחודית שמטרתה תמיכה בתלמידי מכינה בני החברה הערבית.
תכניות הייחודיות לבני החברה הערבית תלמידי מכינה

1. סדנאות בנושא מיומנויות למידה
תלמידי המכינה מגלים קשיי למידה שמקורם בארגון זמן לקוי, חרדת בחינות, הרגלי למידה שגויים, קשיים בהסתגלות. סדנאות של מספר מפגשים העוסקות בתחום מוגדר, עשויות להיות אפקטיביות ולאפשר תמיכה הדדית של סטודנטים זה בזה.

2. שם התוכנית: שיעורי עזר
תגבורים לימודיים במקצועות הבסיסיים כמו מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית יועברו ע"י מורים מן המכינה. בשיעורי עזר יתורגלו החומר הנלמד בקורס, מבדקים וסימולציות לקראת מבחני סמסטר וסוף הקורס.

3. שם התוכנית: סיוע במעונות + מלגות
על-מנת לעודד למידה במכינה אנו מציעים סיוע במעונות לתלמידים המגיעים מאזורים רחוקים וזאת בנוסף למלגה בשנה"ל הראשונה לתלמידי מכינה מצטיינים שיעברו ללימודי הנדסה.