רשימת מלאי של מחסן הרכיבים

האתר אינו אחראי לעדכניות או דיוק תיאור החומרים הניתנים בעמוד זה כחלק ממאמץ לעזור לסטודנטים. מומלץ להתעדכן/להתייעץ עם מנחה הפרוייקט.  

הרשימה היא לעיון ולייחוס ראשוני בלבד - ואינה מחייבת או כוללת את כל הרכיבים הנמצאים במלאי המחסן. לשאלות ובירור נוסף ניתן לפנות אל המחסן.

מלאי של חלק מהרכיבים מוגבל, שמור לפרוייקט או מרצה מסויים - או (אולי) אזל זמנית - מומלץ לוודא זמינות רכיב מול המחסן.
 
רכיבים המסומנים ב BOLD הינם רכיבים הבסיסיים והמומלצים בכל קטגוריה (וגם בדר"כ יותר זמינים מבחינת כמות). יש לשקול ולהעדיף להשתמש בהם במידת האפשר - לפני שמבקשים/בוחרים רכיב יותר נדיר או מתקדם בקטגוריה (כמובן הכל לפי דרישות הפרוייקט הספציפי).                         טל. מחסן רכיבים:   04-9086423 
***************************************************************************************************************************************
הרשימה (מעודכן ל 17.06.2018):
 לחץ לצפייה/הורדה -->   רשימת רכיבי IC של מחסן הרכיבים
 
 לחץ לצפייה/הורדה -->  רשימת מנועים
 
             ! * לפריטים נוספים (חיישנים, משדרים, תצוגות, רכיבי קול ואחרים, אשר אינם ברשימת רכיבי IC) 
                  ראה "פירוט רכיבים נוספים" בהמשך העמוד

*****************************************************************************************************************

מלאי זמין של רכיבי 74xx(x), 40xx, 45xx

פירוט רכיבים נוספים לפי סוגים (מעבר לרכיבי רשימת EXCEL למעלה):  

ערכות פרוייקטים בשימוש הסטודנטים: