מרצים מן החוץ

  • פרופ' רפאל ורטהיים

     
  • ד"ר אלכסנדר כ"ץ