איכויות מים - מדדים לבדיקות מים

פעילות מעשית במעבדות להיכרות עם תכונות המים ומששים לאיכות המים. במהלך הפעילות התלמידים יבצעו השוואה למים ממקורות שונים וינסו לאפיין את איכותם. נבדוק האם מים מינרליים עדיפים יותר ממי-ברז ומה איכותם של מים ממתקני סינון.

מבנה הפעילות:
הרצאה: מדדים לאיכויות מים, תכונות כימיות ופיזיקאליות של המים.

פעילות במעבדה:

  • סדרת ניסויים לחקירת תכונות המים: נימיות, מתח פנים, מסיסות.
  • בדיקת מדדים שונים לאיכויות מים ממקורות שונים: מוליכות חשמלית,
  • קשיות, חנקות, ערך הגבה.
    הדגמה: מתקן לזיקוק מים.
  • סינון מים באמצעות ספיחה.

קהל יעד: כיתות ט'
משך הפעילות: 4 שעות