מצטייני המחלקה

הסמכה:
מצטייני נשיא:
1. טולדו יצחק
2. שטיקן אסתר
 
מצטייני דיקן:
1. ברזילי שירה
2. גינת ניצן
3. דורפמן יקטרינה
4.  חסון אור
5. מזרחי אחיה שלומית
6. קורדה נמרוד
7. שגב דר
 
 
מוסמכים:
מצטייני דיקן:
1. תייר בת אל