הנהלת התכנית

 • ד"ר אלי רז
  ד"ר אלי רז
  ראש התכנית

  ד"ר אלי רז

  טל': 04-9901940
  פקס: 04-9883494
  דוא"ל:  eliraz@braude.ac.il

  * פניות של סטודנטים תעשינה דרך מזכירת התכנית בלבד.

 • גב' בלהה סטמפלר
  גב' בלהה סטמפלר
  מזכירת התכנית

  גב' בלהה סטמפלר

  טל': 04-9901961
  פקס: 04-9883494
  דוא"ל: physics@braude.ac.il