12.7.2015

מכרז פ' 06/2015 לרכישת מכשיר לאפיון חלקיקים

מועד אחרון לשאלות: 16.7.15
מועד כנס/סיור קבלנים:  לא מתקיים
מועד סיום הגשה:  26.7.15

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לרכישת מכשיר לאפיון חלקיקים למח' להנדסת ביוטכנולוגיה.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים
  • חוברת מכרז

    שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 22.7.15 בשעה 10:00. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לפקס 04-9086484  או למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה