מועדי הרשמה


סמסטר א' -  נפתח בתחילת חודש ספטמבר. ההרשמה תתאפשר מאפריל עד ספטמבר (כל עוד קיים מקום פנוי)

סמסטר ב' - נפתח בתחילת חודש פברואר. הרשמה מנובמבר עד פברואר. (כל עוד קיים מקום פנוי)

סמסטר ג' 1 - מסלול קדם הנדסה - נפתח במהלך חודש מאי. ההרשמה מפברואר עד מאי. (כל עוד קיים מקום פנוי)

סמסטר ג' 2
– מסלול מתמטיקה אקוויוולנטי – נפתח בסוף חודש יולי. ההרשמה ממאי עד יולי (כל עוד קיים מקום פנוי)

סמסטר ג' 3
– מכינת רענון - נפתח באוגוסט. ההרשמה מאפריל עד אוגוסט

להרשמה לכל מסלוליל הלימוד באתר האינטרנט לחץ כאן

תהליך ההרשמה מתבצע במשרדי המכינה.
קבלת קהל מתקיימת בימים א' עד ה' בן השעות 8:00 – 17:00