סמינר מחלקתי 3 "פיתוח סטטוסקופ אלקטרוני"

הסמינר מחלקתי "פיתוח סטטוסקופ אלקטרוני" יתקיים ב 14.06.2016 בחדר EM303,  בין
13:15-14:40

המרצה: שמעון פיטלסון

תקציר
בהרצאה נתאר הסבת סטטוסקופ רגיל לאלקטרוני. פותחו מערכת מסננים והגברות לזיהוי ואנליזה בשסתומי הלב
ותצוגתם מסונכרנת ל EKG על מסך גדול במחשב.
האנליזות המתמטיות מזהות מספר בעיות שאת האלגוריתמים שלהם נציג בהרצאה.
במערכת זו ביצעתי הזזת תדר, להעברת מרכז האנרגיה שישנו שם
חזור לרשימה