זימון לביצוע רישום לקורסים

זימון לביצוע רישום לקורסים באמצעות האינטרנט לסמסטר א' תשע"ט

סמסטר א' תשע"ט יתקיים בין התאריכים 11.11.18-10.02.19(תקופת הבחינות: 11.02.19–22.03.19)
הנכם מוזמנים להירשם למקצועות הלימוד בסמסטר א' תשע"ט. הרישום יתבצע באמצעות אתר המכללה.

אופן הכניסה לאתר
הכניסה לרישום באינטרנט הינה דרך האתר המרכזי של המכללה, שכתובתו braude.ac.il, באמצעות "סטודנטים" -> "תחנת מידע לסטודנט" (student information services), במסך הראשי (בחלקו התחתון). הכניסה לאתר תתאפשר רק במחשבים בהם מותקןEXPLORER מגירסה 5 ומעלה. בעת הכניסה לאתר יש להקיש את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה (יש להקפיד על אותיות גדולות). סטודנט המעוניין להחליף את הסיסמה יעשה זאת בטרם תקופת הרישום.

מדריך למשתמש תוכלו למצוא בדף הכניסה למערכת הרישום.

מועדי הרישום:
הרישום לקורסים מתבצע על פי זימון אישי הנקבע על פי נ"ז מצטבר עד סוף שנה"ל תשע"ח ( לא כולל סמסטר קיץ).
 
החל מחלון הזמן לרישום ניתן להשלים או לשנות את הרישום שלכם לקורסים בזמנים הבאים:
1.בתאריך הרישום יזומן הסטודנט לרישום בשעה מוגדרת למשך שעתיים (חלון הזמן שלו לרישום)
2. מיום למחרת הזימון ועד 06.11.18– בין השעות: 09:00 - 13:00 , 14:30 – 24:00
3. מתאריך 07.11.18 עד סוף תקופת השינויים - 24.11.18 (כולל סופי שבוע):
בין השעות 13:00-09:00 ומ- 24:00-14:30

 
לידיעתכם, רשימות ההמתנות של סופי השבוע יעודכנו ביום ראשון שאחריהם.
 
תקופת השינויים עבור כל המחלקות היא עד שבועיים מתחילת הסמסטר, הסטודנטים רשאים באמצעות המערכת, לרשום או לבטל את השתתפותם בקורסים עד תאריך 24.11.18.
בקורסים מיוחדים, שיוגדרו ע"י המחלקה, ניתן יהיה לבטל את הרישום רק בשבוע הראשון של תקופת השינויים.
מעבר לתאריך זה לא ייעשו שינויים ברישום הסטודנטים לקורסים דרך המערכת הממוחשבת.** במהלך הרישום מדי יום תתבצע הורדה של המערכת לצורך תחזוקה והעברת נתונים (עמכם הסליחה על אי הנוחות).
רישום
הרישום לקורסים דרך האתר יהיה בהתאם לזימון האישי של הסטודנט הנקבע על פי נ"ז מצטבר ועל ידי המחלקה.

לא ניתן יהיה להירשם לקורסים במקרים הבאים:
•הקורס מלא (ניתן להיכנס לרשימת המתנה)
•אי עמידה בתנאי קדם לקורס
•הסטודנט היה רשום בעבר לקורס וקיבל בו ציון חיובי או פטור
•הסטודנט כבר נרשם פעמיים לקורס ונכשל בו
•שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות המותרת על פי השנתון
•חפיפת שעות בין קורסים שבהם חובת נוכחות
•מצב אקדמי לא תקין
•סטודנט שסיים ארבע שנות לימוד ולא פתח במערכת שנה חמישית.

המערכת תזהיר במקרים הבאים
•חפיפת מועדי בחינה של הקורס למועדים של קורסים אחרים שבהם הוא רשום
•חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית
רישום סטודנט לקורס שהקדם שלו נלמד בסמסטר קודם יהיה על תנאי עד לסיום בחינות מועד ב' או מועדים מיוחדים שאושרו ע"י הרמ"ח. אם הסטודנט לא יעמוד בדרישות קדם, מחובתו למחוק את הרישום שלו. אם קורס שבו נבחן הסטודנט במועד מיוחד הוא קורס קדם, יורשה הסטודנט להתחיל את לימודיו בקורס ההמשך על תנאי, כאשר המשך ההשתתפות יוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס הקדם במועד המיוחד.

סטודנט שנרשם להרצאה, חייב ברישום לתרגיל או למעבדה המתלווה להרצאה והמהווה חלק מהקורס. עליך לוודא שהרישום לקורסים מלא ואין לך הערה של רישום זמני ( רישום זמני יחשב לחיוב שכ"ל, אך לא יוכר ללימודים אקדמים).

אם סטודנט מבקש לערוך רישום חריג (שהמערכת הממוחשבת איננה מאפשרת), עליו להגיש בקשה מיוחדת בטופס בקשה לרשום ידני לקורסים (שבאתר). ולצרפה לטופס המופק על ידי המחשב. הטפסים יובאו למזכירות המחלקה לאישור לא יאוחר מתאריך 24.11.18 (יש למלא את טופס הרישום הידני עם כל הפרטים הכוללים את קוד קורס ואת מספר הקבוצה).
 
בכל מקרה, רישום לקורסים תקף רק לאחר שטופס רישום הסטודנט לקורסים נבדק ונחתם ע"י יועץ המחלקה. (לאחר 24.11.18 )
 


קורס חוזר
סטודנט שחוזר על קורס מסויים, עקב כישלון, חייב לקחת את הקורס במועד הקרוב בו ניתן הקורס.

ביטול רישום
כאשר סטודנט מוחק את הרישום שלו מקורס יהיו לו 20 דקות מלאות להתחרט ולהירשם לקורס מחדש
(כלומר המקום שלו נשמר למשך 20 דקות). אם בתום 20 הדקות הסטודנט לא יירשם שוב לקורס - המקום שלו ישוחרר.
על סטודנט המבטל רישום לקורס, לבטל את כל מרכיבי הקורס: מעבדה, תרגיל וכו', אי מחיקת כל המרכיבים עלולה לגרור חיוב כספי בגינם.

רשימות המתנה:
במקרה שהקורס מלא, ניתן להירשם לרשימת המתנה ובמידה ומתפנה מקום בקורס יקבל הסטודנט הודעה באמצעות תא הדואר בתחנת המידע, בדואר אלקטרוני (אם מעודכן במערכת) ובאמצעות ה- SMS (במידה והסטודנט מנוי). מרגע ההודעה נשמר המקום לסטודנט 23 שעות. אם הסטודנט לא נרשם עובר המקום לבא בתור.


סגירת קורס
קורסים עלולים להיסגר במקרים מסויימים. במקרה כזה תישלח לסטודנטים הודעה על סגירת קורס בתקופת השינויים. ההודעה תשלח לתא הסטודנט בתחנת הרישום באינטרנט ולכתובת הדואר האלקטרוני של הסטודנט. במקרה כזה המערכת תבטל באופן אוטומטי את הרישום.

רישום ע"י המזכירות
סטודנט אשר מסיבה מוצדקת (שירות מילואים, לידה, אישפוז, אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה), לא יוכל לבצע רישום בחלון הזמן שלו ולא יימצא אף אחד שיוכל לבצע זאת עבורו, יוכל להגיש את בקשתו לרישום הקורסים באמצעות טופס רשום ידני למזכירות המחלקה מבעוד מועד בצירוף אישורים מתאימים. המזכירות תשתדל לבצע את הרישום לקורסים בחלון הזמן שהוקצה מראש.
 

 
רשימת קורסים מאושרת
בתום תקופת הרישום כל סטודנט חייב להדפיס ולבדוק את הטבלה המפרטת את הקורסים שנרשם אליהם לפי קוד קורס, סוג השיעור, מערכת השעות, המרצה וקוד הקבוצה. כמו כן, עליו לודא שאין לו רישומים זמניים.

שימו לב:
•רשימה זו מהווה את רשימת הקורסים המחייבת לסמסטר זה. סטודנט המגלה טעות ברשימה בתום תקופת השינויים חייב לפנות מיד ליועץ לתיקונה.
•סטודנט הרשום לקורס ולא מבצע את חובות הקורס יקבל ציון -0- בקורס זה.
•סטודנט שאינו רשום לקורס לא יקבל ציון בקורס גם אם ימלא את כל חובות הקורס.


כתובת דואר אלקטרוני:
סטודנט שלא מסר כתובת דואר אלקטרוני מתבקש לעדכן כתובת זו במערכת המידע. סטודנט שאין לו כתובת דואר אלקטרוני לא יוכל לקבל הודעות בזמן אמת על שינויים במערכת הרישום.
לתשומת לבכם, את הרישום תוכלו לבצע מכל מחשב אינטרנט. לרשותכם עומדים מחשבי המכללה בחוות המחשבים בבנין המדעים M ובבניין EM.