דרוג כתבי עת

נהוג לדרג את כתבי העת האקדמיים בהתאם למידת ההשפעה של המאמרים המתפרסמים בהם על המחקר. 
 
להלן מאגרים המציגים דירוג כתבי עת:
 
1. JCR - במאגר זה (Journal Citation Reports) ניתן למצוא את ערכי המדד Impact Factor המבוסס על נתוני הציטוטים במאגר Web of Science
מדד ההשפעה IF) Impact Factor) הוא מדד כמותי המייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. המדד מאפשר להשוות בין כתבי עת שונים באותה הקטגוריה (דיסציפלינה), כאשר ערך מדד גבוה יותר מתיימר לייצג כתב עת חשוב יותר, כזה שהמאמרים שפורסמו בו זכו לתהודה רבה (ציטוטים רבים במאמרים אחרים).
אופן חישוב ה IF - ספירת כל הציטוטים של המאמרים בשנתיים האחרונות של כתב עת נתון חלקי סה"כ מספר המאמרים שנכתבו  בו בשנתיים האחרונות.
 
2. Scopus של חברת הוצאה לאור Elsevier  מאפשר להשוות בין עד עשרה כתבי עת שונים בעזרת מדדים שונים להערכת כתבי עת:
SJR - מדד (SCImago Journal Rank) מבוסס ציטוטים ומייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. ברם מדד זה איננו מתייחס לציטוטים כבעלי משקל שווה אלא משקלל אותם על פי תחומם וכן איכות ומוניטין כתב העת בו נכתב המאמר המצטט אותם.  כמו כן בניגוד ל IF שממוצע הציטוטים של הפרסומים הוא של שנתיים במדד SJR הוא של שלוש שנים.
SNIP  - מדד ההשפעה של כל מאמר בתוך כתב העת (Source Normalized Impact per Paper) בדגש על נושא המחקר. החישוב מתמקד בממוצע הציטוטים שבמאמר ביחס לסך כל הציטוטים בשדה הנושא.
CITESCORE - מדד הכולל את סל המדדים לדרוג כתבי עת של Scopus  ביניהם SJR , NIP ועוד.
 
יש לשים לב כי קיימים הבדלים בתוצאות  שמספקים המדדים ובמיוחד בולטים ההבדלים בין המדד הקלאסי Impact Factor הקיים מאז שנת 1950, לבין מדדי דרוג הפרסומים  החדשים יותר (2010 ואילך) של חברת ההוצאה לאור Elsevier .
לצורך צפייה בחומרים דיגיטליים בכניסה מחוץ לקמפוס נדרשת הזדהות במערכת Athens (שם משתמש וסיסמא כפי שמשתמשים בכניסה לרשת המחשבים של המכללה).