מידי שנה, המרכז לקידום ההוראה והלמידה מקיים "יום המרצה" בפתיחת השנה האקדמית, שמטרתו  להפגיש בין מרצי המכללה ולדון בנושאים של הוראה ולמידה. מידי שנה, נבחר נושא מרכז ליום זה, ובו מתקיימת הרצאת מליאה ולאחר מכן סדנאות במקביל.
להלן חלק מן הנושאים בהם דנו בשנים האחרונות:
עבודת סטודנטים תוך כדי לימודים – אם זה כבר קיים, הבה נוציא מזה את המיטב, הוראה בחינוך הגבוה- האתגר הבא (נעשה בשיתוף עם הטכניון), הוראה לשם הבנה, טכנולוגיות ומיומנויות במאה ה -21, יום המרצה בסימן האסטרטגיה החדשה של המכללה, עיצוב הלומד, הומור בהוראה, דרכי הערכה ועוד.