היגוי

ועדת ההיגוי היא אחת מוועדות המשנה של המרכז. ועדת ההיגוי היא המתווה את מדיניות המרכז ומתאמת את פעילויותיו. הוועדה מורכבת ממרצים מן הוועדות האקדמיות השונות והיא מתכנסת אחת לחודש. במידת הצורך נפגשת הוועדה עם גורמים נוספים במכללה. בוועדה חבר גם יו"ר הוועדה לעניינים אקדמיים.

פעילויות הוועדה בעבר ובהווה

 • בעת הקמת המרכז, מפגשים עם מגוון ארגונים העוסקים בשיפור מיומנויות למידה וחשיבה, לצורך עיצוב קווים מנחים לפעילות המרכז
 • תכנון מערך קורסים לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה לסטודנטים
 • תכנון השתלמויות למרצי המכללה במטרה להכשירם ללמד קורסים למיומנויות למידה וחשיבה ולקחת חלק בפעילויות המרכז האחרות.
 • הקמת מרכז לטכנולוגיה מסייעת ורכישת מכשור עזר לסטודנטים ומרצים.
 • ארגון צלומי הרצאות והרחבת התשתית.
 • תכנון קליטה וליווי של מרצים חדשים.
 • פיתוח פרויקטים - ראשי קבוצות, חונכים, אימון אישי תכנון וליווי פדגוגי של מרצים ותיקים.
 • הקמת פורום יועצים אקדמיים.
 • סיוע לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין.
 • תכנון מערך השתלמויות למרצים במסגרת מכללתית ומחלקתית.
 • תכנון של ימי העיון למרצים לפני תחילת שנת הלימודים  וכנסים "יוזמות לקידום הלמידה במוסדות ההשכלה הגבוהה", כנס מרכזים לקידום ההוראה והלמידה, יום עיון "כיווני מחקר בחינוך ההנדסי באקדמיה".
 • הערכת פרויקטים המתבצעים במרכז (קורסי מיומנויות למידה וחשיבה, פרויקט ראשי קבוצות, ימי עיון ופעילויות אחרות).
 • פעילויות להטמעת האסטרטגיה החדשה של המכללה