סדר הניסויים

בטבלאות ניתן למצוא הצעה לסדר ביצוע הניסויים במעבדה, עבור המחלקות השונות. קביעת הניסויים שיבוצעו והסדר שלהם היא של צוות הקורס ויכולה להיות שונה מזו המוצעת כאן.