השאלה בין ספרייתית

שרותי השאלה בין-ספריתית מאפשרים הזמנת פריטים מספריות אחרות בארץ ובעולם, אשר אינם מצויים באוסף הספרייה. שרות זה הינו בתשלום או חינם בכפוף למסגרת ההשתייכות של המזמין ומיועד לצורכי לימוד, מחקר והוראה של קהיליית המכללה. הזמנת פריטים.