יועצים אקדמיים

 שמות היועצים

טלפון במשרד

יעוץ אקדמי

לפי נ"ז מצטבר

שנה

שמות הנציגים

גב אראלה איזנשטדט 

04-9901786

00.00-30.99

אביב 2015

נועה גבאי

גב אראלה איזנשטדט 

04-9901786

00.00-30.99

חורף 2015

קוזוקרו דור, פולושקין לאוניד

ד"ר שלום צדיק

04-9901709

31.00-70.99

חורף 2014

זיו צדקה, איתן רוזנפלד
שמעון לוי, דביר ברנד

ד"ר שלום צדיק

04-9901709

31.00-70.99

אביב 2014

חן דנינו

מר  יצחק יפרח

04-9901944

71.00-110.99

חורף 2013

שפיק מובאריכי 

מר  יצחק יפרח

04-9901944

71.00-110.99

אביב 2013

נתן צינזובסקי, ערן סורוקר

ד"ר דוד אלפרשטיין

04-9901944

111.00-999.00

אביב 2012

משה עזר

ד"ר דוד אלפרשטיין

04-9901944

111.00-999.00

חורף 2012

אלעד כהן,  עמרי לוי,
טניה בורזוסקוב.
אגם משי דגן