הערכות איכות

הערכת איכות - תשס"ט

תהליך הערכת האיכות מופעל מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
התהליך מורכב משלושה שלבים:

  1. תהליך הערכה עצמית על ידי המחלקה והכנת דו"ח הערכת האיכות הכולל את נקודות החוזק והחולשה של תכנית הלימודים והמחלקה בהתאם להנחיות המל"ג (מצ"ב).
  2. הערכה באמצעות ועדה בינלאומית שהתמנתה על ידי המל"ג, כולל ביקור במכללה שהתקיים ביום ה', 25.03.10.
  3. דיון במל"ג ופרסום החלטות לאור דו"ח ועדת ההערכה.

 self-evaluation_report-July 15.pdf