סמינרים

במחלקה למתמטיקה פועלים סמינר מדעי וסמינר מתודי במתכונת של פעם בחודש.
בסמינר מדעי מתמטיקאים ישראלים ומחו"ל מדווחים על תוצאות המחקר שלהם.
בסמינר מתודי עומדים בדיון עניינים הקשורים להוראה במוסד אקדמי.