סמינרים

במחלקה למתמטיקה פועלים סמינר מדעי וסמינר מתודי במתכונת של פעם בחודש.
בסמינר מדעי מתמטיקאים ישראלים ומחו"ל מדווחים על תוצאות המחקר שלהם.
בסמינר מתודי עומדים בדיון עניינים הקשורים להוראה במוסד אקדמי.  
בנוסף לסמינר המדעי והמתודי שנהוג במחלקה, מתקיים מיני קורס בנושא של חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה, המועבר ע"י ד"ר גבי בן סימון.
A Survey: Homology and Co-homology Modules Theories and Computation
Mini-Course by Dr. Gabi Ben-Simon
 
Lecture 1 (An introduction):
I gave a geometric motivation and context to the definition of singular homology groups of low order, using simple examples. Then I used the definition above to survey the algebraic ides that lies at the heart of the various homology/cohomology theories. Then I mentioned various homology theories and the context of their usage in math. I end up the meeting mentioning that the algebraic ideas that came from homology groups, turned into a theory on its own, namely homological algebra. This theory supplies the language and main tools to calculate homology and cohomology groups and modules.
 
Lecture 2:
I will refer to the most geometrically flavored homology theories, Simplicial homology and CW complex homology. I will try to give exact definitions and computational examples. Not having homological algebraic tools we will have to settle with ad-hoc arguments. We will meet the key notion of a chain complex and its homology.