וועדה מייעצת

 

חברי הוועדה המייעצת:

1.  ד"ר גווין סאס - משנה לנשיא, כתר

2. מר איתי אנגלנדר - מנכ"ל שטראוס מזון טרי

3. מר תמיר נוימן - סמנכ"ל  מש"א, מספנות ישראל

4. מר רונן ברקוביץ - סמנכ"ל מש"א, קנמטל

5. מר אריק אברהם - מנכ"ל, תדביק

6.   הגב' ענבר ברוש - מנהלת פרוייקטים, י. ברוש בע"מ

7.  מר זוהר בנור, מנכ"ל, LEAN ISRAEL

8.  מר ברוך קורן, סמנכ"ל שירות לקוחות, אמדוקס