יועצים וחונכים לשנה"ל תשע"ז סמסטר א'

                     המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - סמסטר א' תשע"ז
שם
 תפקיד                                                                       
          כתובת דוא"ל
               שעת קבלה  
חדר          
טלפון                  
ד"ר ניסים סבאג ראש המחלקה יום ב' 13:45-14:30

בימים נוספים יש לתאם עם אילנה
EM404 9901905
פרופ' אדוארד אייטלברג מ"מ ראש המחלקה eitelberg@braude.ac.il
יום ג' 11:00-12:00
EM403
גב' אמה אלקינד
יועצת שנה א' ומועבדים ללימודים
יום ב' 15:40-16:40
EM403
9086426
ד"ר פאדל טריף
יועץ שנה א' ומועמדים ללימודים

יועץ ללימודי השלמה להנדסאים ופעמי עתידים
יום ג' 12:00-13:00
EM421
9086424
ד"ר שמואל קוסולאפוב
יועץ לשנים ב' וג' וקורסי חובה

יועץ לזכויות סטודנטים במילואים
יום ה'14:40-15:30
EM425
9086429
ד"ר יבגני גרשיקוב
יועץ לשנים ב' וג' וקורסי חובה
יום ב' 15:30-16:30  
EM301 א'
 
מר צור עופר מרכז התמחות מחשבים ofertzur@braude.ac.il
יום א' 12:30-14:30
EM301 ב'
077-9032091
ד"ר קוטיק דני
מרכז התמחות התקנים ומערכות

יועץ לקראת זכאות ובדיקת זכאות לתואר

יועץ לסטודנטים מצטיינים
 
יום ב' 13:00-14:00

יום ג' 12:00-13:00
EM428
9086437
ד"ר אלברט סבן
מרכז התמחות תקשורת ועיבוד אותות
יום ג' 09:40-10:40
EM426
9901334
מר משה שדה
יועץ התמחות וכוונה תעסוקתית

מרכז תכן הנדסי
יום א' 12:30-13:30*

יום ה' 11:15-12:15*
EM422
9086435
אילן קוסייב
סטודנט חונך לשנה א'
 
054-6840709
לי משה
סטודנט חונך לשנה א'
 
054-4605509

הערות: * יש לתאם בגישה מראש באמצעות דוא"ל