השלמות

ועדת תכנית לימודים תקבע תכנית לימודי השלמה למועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול שתהיה מותאמת לרמתם ולרקע שלהם. בוגרי דיסציפלינה הנדסית (שאינה הנדסת תעשייה וניהול) ידרשו למינימום 5 קורסים (לפחות 15 נקודת זכות - נ"ז), בוגרי מדעים ידרשו למינימום 10 קורסים (לפחות 30 נ"ז) ובוגרי כלכלה/מדעי התנהגות ידרשו למינימום 13 קורסים (לפחות 40 נ"ז). באם למד המועמד קורס/ים המופיע/ים ברשימת קורסי ההשלמה ברמה שקולה, תקבע עבורו ועדת תכנית הלימודים קורסי השלמה תחליפיים ובלבד שיתקיים תנאי המכסה הדרוש עבור לימודי ההשלמה.

טבלת קורסי השלמה

שם הקורס
נק' זכות
דיסציפלינה הנדסית אחרת
דיסציפלינה מדעית
מדעיטבע, מתט', מדעיהמחשב
כלכלה
מדעי ההתנהגות
ניהול מערכות ייצור
4.0
+
+
+
+
תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון
4.0
+
+
+
+
מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים
3.5
+
+
+
+
התנהגות ארגונית
2.5
 
+
+
 
מבוא לכלכלה למהנדסים
2.0
 
+
 
+
חשבונאות ניהולית
2.5
 
+
 
+
חשבונאות פיננסית
2.5
 
+
 
 
 ניתוח מערכות מידע
4.0
+
 
+
+
תכנון פרויקטים וניהולם
2.5
 
+
+
+
ניהול איכות סטטיסטי
4.0
 
+
+
+
תכן שיטות עבודה
4.0
 
 
+
+
מיב"מ
2.5
 
 
+
+
סטטיסטיקה יישומית
2.5
 
 
+
+
סימולציה
2.5
+
+
+
+
ניהול משאבי אנוש
2.5
 
 
+
 
תכן מערך העבודה
2.5
 
 
+
+
סה"כ
 
18נ"ז
(5 קורסים)
30נ"ז
(10 קורסים)
41נ"ז
(13קורסים)
40.5נ"ז
(13קורסים)