מעבדה לסטטיסטיקה ישומית

רקע

משמשת להוראת שיטות ישומיות בניתוח נתונים סטטיסטי. קורסים בסטטיסטיקה ישומית ניתנים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול ולתלמידי הנדסת ביוטכנולוגיה. כל אחד מהקורסים הנ"ל כולל שעת לימוד שבועית במעבדה. במהלך השיעור במעבדה מבצע הסטודנט עיבוד סטטיסטי ממוחשב של קבצי נתונים לצורכי מבחני השערה וסטטיסטיקה תיאורית. לקראת סיום הקורס מכין כל תלמיד עבודה מסכמת שבמסגרתה עליו לבצע מגוון של ניתוחים סטטיסטיים עבור קובץ נתונים המתייחס לתחומו המקצועי.

תכנה

אנו משתמשים בתוכנת SPSS המאפשרת ביצוע ניתוח סטטיסטי של נתונים תוך כדי הצגה גרפית עשירה. התכנה כוללת מגוון עשיר של פרוצדורות המאפשרות ביצוע מבחנים סטטיסטיים חדשניים הנוגעים לכל תחומי ההנדסה ומדעי החברה. יתרון נוסף של SPSS הוא היותה ידידותית למשתמש וכך יכולים הסטודנטים ליישם בזמן קצר את המודלים הנלמדים בקורסי הסטטיסטיקה.

קורסים

  • סטטיסטיקה ישומית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול.
  • סטטיסטיקה ישומית לביוטכנולוגיה.

דוגמא