תכניות לימוד

המחלקה למתמטיקה מנהלת תכנית הלימודים במתמטיקה שימושית. בתכנית זאת הסטודנטים לומדים קורסים בסיסיים ומתקדמים במתמטיקה, בפיסיקה, במדעי המחשב ובהסתברות וסטטיסטיקה. בנוסף הם מתמחים באחת מההתמחויות: פיתוח מודלים מתמטיים למערכות אלקטרו מכניות ופיתוח מודלים מתמטיים לכלכלה. בסיום הלימודים על הסטודנטים לעשות הגנת פרויקט.
המחלקה נותנת שירותים בהוראת קורסים מתמטיים בסיסיים ומתקדמים לתכניות לימוד בהנדסה.