יצירת קשר


נשמח להיענות לפנייתכם לקבלת מידע נוסף
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

רכזת לימודי מוסמכים:
גב' חגית אדיקה

טלפון: 04-9901729
פקס:  04-9901717
רח' סנונית 51, ת.ד. 78 כרמיאל 21982
דוא"ל: hadika@braude.ac.il