תנאי קבלה

מועמדים לקבלה ללימודים לקראת תעודת הוראה
  1. סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לקראת תואר ראשון  בהנדסה, יוכלו להצטרף החל מהשנה השנייה ללימודיהם, בתנאי שממוצע ציוניהם 70 לפחות .
  2. מורים בפועל, או המבקשים לעסוק בהוראה, יוכלו להתקבל ללימודי הוראה על פי  התנאים הבאים:
  • בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות הנלמדים לתואר ראשון במכללה ממוסד אקדמי ישראלי, או מוסד המוכר אקדמית, ובציון ממוצע 80 לפחות.
  • בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות הנלמדים לתואר ראשון במכללה, ממוסד שאינו ישראלי אך מוכר אקדמית ע"י משרד החינוך, ובציון ממוצע 80 לפחות.
  • כל מי שקיבל את התואר באוניברסיטה בחו"ל חייב להציג אישור ממשרד החינוך על הכרה בתואר.
3. המועמדים יוזמנו לראיון אישי.    
 על הסטודנטים המבקשים הכרה בשיעורים על סמך לימודים קודמים להגיש בקשה על פי הנוהל הבא:
 
א. למלא טופס (במזכירות היחידה להוראה)
ב. לצרף לטופס הבקשה:   
- גיליון ציונים מהמוסד בו נלמדו הקורסים   
- תיאור כל קורס (סילבוס) המהווה בסיס לבקשת ההכרה.
את הטופס המלא, בצרוף האישורים הנדרשים, יש למסור במשרד היחידהה לפני  מועד הרישום.