ועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
 ד"ר מירי שחם  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה    mshacam@braude.ac.il
 
מר קובי גנור - מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח' שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב' הניה אשכנזי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה חברת הוועדה henya5@braude.ac.il