יועצים אקדמיים

 
 
פרופ' זאב וולקוביץ
04-9901994
פרופ' זאב ברזילי
04-9901764
ד"ר דבורה טולדנו קטעי
04-9901758
ד"ר מתי גולני
04-9901720