MOST

MOST - קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 מחקר בינתחומי בנושא: טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי

נושא:  קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 מחקר בינתחומי בנושא: טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי
 
תיאור:
במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2018, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע
 
כמו כן מעוניין המשרד, מכוח תפקידו כמופקד על המחקר היישומי לטווח הארוך הממשלתי בישראל, לספק את היסודות המחקריים ואת בסיס הידע הדרוש למקבלי החלטות בישראל, ובמרכזם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ולקדם באופנים המיטביים את המטרות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות העומדות בפניהם.
 
בשנת 2018 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח. חשוב להדגיש כי על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום שני, י"ד בטבת תשע"ח, 1.1.2018 עד השעה 23:59
 
 
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה ישראל-איטליה לשנת 2018 - MOST

Name: Call for Proposals for the establishment of a virtual Joint Italian - Israeli Laboratories

Description: Within the framework of the Agreement on Industrial, Scientific and Technological Research and Development Cooperation between Italy and Israel (hereinafter: the “Agreement”) and in particular under the Subcommittee for Scientific Cooperation, the Ministry of Science and Technology (hereafter: MOST) is providing financial support for a virtual joint Italian-Israeli Laboratory project, established and carried out jointly by research institutes and scientists from both countries. Italian-Israeli research
teams are hereby invited to submit Joint Laboratory proposals in the area of Bio Robotics.
Bio robotics covers the fields of cybernetics, bionics and genetic engineering as a collective study. Bio robotics is a real subfield of robotics: studying how to make robots that emulate or simulate living biological organisms mechanically or chemically.

Duration: up to 3 years

Deadline: 4.1.2018

Call for Proposals and Additional Information


קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע בתחומים: אוטיזם, תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה לשנת 2018 - MOST

נושא:  קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע בתחומים: אוטיזם, תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה לשנת 2018
 
תיאור:
כדי לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי במדינת ישראל יוזם משרד המדע והטכנולוגיה הקמת מרכזי ידע תשתיתיים במוסדות מחקר שונים ברחבי הארץ, בתחומים שונים אשר נמצאים בחזית המחקר בעולם
 
לקראת שנת 2018, החליט המשרד לצאת בקול קורא, אשר מטרתו לאפשר הקמת מרכז ידע אחד או מספר מרכזי ידע למחקר בתחומים: אוטיזם, תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה.
 
אוטיזם
אוטיזם, או הרצף האוטיסטי, הוא שורה של מצבים נוירו-התפתחותיים שונים המופיעים כבר בשלבי הגידול הראשונים של הילד, הבאים לידי ביטוי בקשיים בתקשורת חברתית עם הסביבה ובהתנהגות ותחומי עניין חזרתיים ומצומצמים. הרצף הוא הטרוגני, כאשר ישנם אנשים על הרצף האוטיסטי שיהיו מסוגלים לחיות חיים עצמאיים, בעוד שאחרים תמיד יהיו זקוקים לסיוע ותמיכה. כיום אבחון אוטיזם מבוסס על מבחנים התנהגותיים בלבד, וכאחד מכל 100 אנשים יאובחן על הספקטרום האוטיסטי. למרות שכיחות המחלה הגורם לאוטיזם איננו ברור, ומעריכים כי מעורבים בכך מספר גורמים, ביניהם גורמים גנטיים וסביבתיים, המובילים לשינויים בהתפתחות המוח. נכון להיום לא קיימת תרופה לאוטיזם, אך לזיהוי וטיפול מוקדם ישנה חשיבות רבה. המשרד מעוניין לממן הקמה של מרכז ידע שמטרתו העיקרית היא להעמיד לרשות כלל קהילת החוקרים את התשתית הנדרשת למחקר מתקדם בתחום זה.
 
תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה
המשרד מכיר במרכזיות התרבותית, הדתית וההיסטורית של העיר ירושלים ומעוניין לממן הקמה של מרכז ידע אשר יבצע איסוף שיטתי של ידע וממצאים ארכיאולוגיים, היסטוריים, תרבותיים, חברתיים ואתנוגרפיים, אודות ירושלים וסביבותיה, בדגש על מצוינות מדעית, עומק אמפירי ורוחב תיאורטי של מקורות ושיטות. המרכז יקדם פיתוח ויישום כלי מחקר, שיטות וטכנולוגיות חדשניות לאיתור, שימור וניתוח ממצאים ויעמיד את התשתית לרשות הקהילייה המדעית בתחומים השונים ויהווה בסיס למצוינות בחקר הנושאים הרלוונטיים.  
 
מטרתם העיקרית של מרכזי הידע היא להעמיד לרשות כלל קהילת החוקרים בארץ (באקדמיה ובתעשייה) את התשתית הייחודית הנדרשת למחקר מתקדם בתחומים מוגדרים. תשתית זו מתבטאת בטכנולוגיות חדשניות, איסוף מידע וידע מקיפים, מערכות ציוד מתקדמות ויקרות שאינן בהישג ידו של מוסד מדעי יחיד ולצידן צוות מקצועי מיומן המומחה בהפעלת הציוד ובשימושיו הטכנולוגיים ו/או במיומנות מקצועית ייחודית.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום חמישי ט"ז בשבט תשע"ח, 1.2.2018 עד השעה 23:59
 
 
 
 
 

קול קורא שיתוף פעולה ישראל-גרמניה 2017 בתחום מדעי הים - MOST

Name: German-Israeli Cooperation in Marine Sciences - CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS (2017) - For the Years 2018-2020

Description: The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Israeli Ministry of Science, Technology and Space (MOST) provide financial support for joint research activities carried out by scientists from both countries within the framework of the German-Israeli cooperation in Marine Sciences.

BMBF and MOST invite therefore researchers to submit joint proposals for integrated research projects carried out by scientists from both countries. Qualifying German and Israeli scientific applicants in this framework may receive research grants, respectively, from BMBF and MOST according to the applicable national funding procedures and regulations.
Israeli-German research teams are hereby invited to submit joint proposals for research projects in the following areas:

 • Responses of marine ecosystems to global change with an emphasis on the interaction of abiotic (e.g. warming, acidification) and biotic drivers (e.g. bio-invasion, parasites, pathogens).
 • Innovation in operational oceanography: automation and modelling play an increasing role in modern oceanography.

Deadline: Monday,January 15th 2018 at 23:59

Call for Proposals

Forms

 


 

Call for Proposals PRC 2018-2020

Name Call for Proposals PRC 2018-2020
 
Research discipline/s: All engineering fields  
 
Description: Within the framework of the Israeli-French scientific cooperation, the Ministry of Science & Technology of the State of Israel (MOST) and France’s Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) have decided to provide financial support for research projects involving two teams, one in a CNRS-affiliated laboratory and the other in Israel.
 
Total amount: 6,000 Euro per year per project, for the total three–year duration of the project – 18,000 Euro.
 
Duration of Grant:  For Three Years
 
 

קול קורא שיתוף פעולה ישראל-סלובניה לשנת 2018 - MOST

נושא:  קול קורא שיתוף פעולה ישראל-סלובניה לשנת 2018
 
תיאור:
צוותי המחקר של סלובניה-ישראל מוזמנים להגיש הצעות מחקר משותפות לשנת 2018.

המחקרים יתמקדו בכל אחד מהתחומים הבאים:
1. טכנולוגיות חדשניות לניהול וניטור מים (כולל חישה מרחוק).
2. היבטים דיגיטליים של מחקר במדעי החברה והרוח.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה  31.1.2018
 
 
 
 
 

קול קורא במסגרת GNDERNET-PLUS ERA-NET COFUND - Horizon2020

שם:   קול קורא במסגרת GNDERNET-PLUS ERA-NET COFUND - Horizon2020
 
תיאור: 
קונסורציום Gender.Net (במסגרת תכניות האיחוד האירופי) פרסם קול קורא.
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל שותף לקול קורא זה.
אנו מסבים את תשומת לבכם לנקודות הבאות:
 1. משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל יממן עד 4 פרויקטים בסה"כ כולל של עד 400,000€, בכפוף לאישור תקציב המדינה ולזמינות תקציבית.
 2. תקופת המחקר הינה שלוש שנים.
 3. יש להגיש את ההצעות ישירות למינהלת הפרויקט בהתאם לקול הקורא ולידע את נציגי המשרד על ההגשה. הצעות המחקר שיוגשו למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל במסגרת קול קורא זה כפופות לנהלי המשרד הנוגעים לפרויקטים ומלגות הממומנים על ידו וכן לנהלים למחקרים בשיתוף פעולה דו-לאומי. הנהלים מפורסמים באתר המשרד בקישור שלהלן – נהלי עבודה 2016

המשרד יממן הצעות בכל שלושת הנושאים שפורסמו בקול הקורא:

 1. Good health and wellbeing
  1. Gender-based violence
  2. Sex, gender and aging
  3. Sex, gender and health
 2. Infrastructure, industrialization and innovation
  1. Gender and new technologies
  2. Gender in entrepreneurship and in the innovation system
 3. Climate action: Gender dimensions in climate behavior and decision-making

זכאות: חבר סגל אקדמי, Ph.D


תאריך הגשה: הגשת תיקי מועמדות מלא עד 15.2.18 

 
 

MOST- קול קורא לפרויקטי דגל משותפים עם סין 2018-2020

Name:  CHINA-ISRAEL COOPERATIVE SCIENTIFIC RESEARCH  - Call for Project Proposals: Flagship Projects
 
Description: In accordance with the decisions of the China-Israel Innovation Commission and the MOU signed by the Israeli Minister of Science and Technology, MK Ofir Akunis, and the Chinese Minister of Science and Technology, Dr. Wan Gang, the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (referred to as "MOST-CN”) and the Ministry of Science and Technology of the State of Israel (referred to as “MOST-IL”) are providing financial support for joint Flagship Projects carried out by Chinese and Israeli researchers. Chinese-Israeli research teams are hereby invited to submit joint research proposals for flagship projects in the area of Brain Research.

Eligibility: Ph.D Faculty members

Pre-proposal submission dead line: 11.2.18 to  China-jrfp@most.gov.il

MOST - קול קורא להצעות לרכישת מושבים בכנסים וימי עיון 2018

נושא:  קול קורא להצעות לרכישת מושבים בכנסים וימי עיון 2018
 
תיאור:
משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין לרכוש מושבים בכנסים המתקיימים בישראל ועוסקים במדיניות בתחומים הקשורים לפעילות המשרד, וזאת לשם קידום ופיתוח התחומים עליהם ממונה המשרד. לצורך כך פונה המשרד בזאת לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בישראל במהלך החודשים פברואר-דצמבר 2018.


הקול הקורא כולל 4 תחנות הגשה, כאשר כל מציע נדרש לבחור תחנת הגשה אחת אליה יגיש את הצעתו למשרד לרכישת מושב, ובלבד שמועד הכנס קבוע למועד המרוחק ב-45 יום לפחות מהמועד האחרון להגשה באותה תחנת הגשה:
תחנה ראשונה – החל ממועד פרסום קול קורא זה ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 31.12.17, י"ג בטבת ה'תשע"ח, בשעה 12:00; על אף האמור לעיל, בתחנת הגשה זו ניתן להגיש הצעות בקשר לכנסים אשר עתידים להתקיים החל מיום 01.02.18;
תחנה שנייה – החל מיום 31.12.17, י"ג בטבת ה'תשע"ח בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 15.3.2018, כ"ח באדר ה'תשע"ח בשעה 12:00;
תחנה שלישית – החל מיום 15.3.2018, כ"ח באדר ה'תשע"ח בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 14.6.2018, א' בתמוז ה'תשע"ח בשעה 12:00;
תחנה רביעית – החל מיום 14.6.2018, א' בתמוז ה'תשע"ח בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 16.9.2018, ז' בתשרי ה'תשע"ט בשעה 12:00.

 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
 
 
 

MOST - קול קורא למעבדות משותפות עם סין

נושא:  קול קורא למעבדות משותפות עם סין
 
תיאור:
צוותי חוקרים סינים-ישראלים מוזמנים להגיש הצעות מחקר משותפות למעבדות בתחום פתולוגיה סביבתית במדעי החיים, כולל זיהום סביבתי.

בהמשך לשיתוף הפעולה בין ועדת החדשנות סין-ישראל והמזכר שנחתם על ידי שר המדע הטכנולוגיה, אופיר אקוניס, ושר המדע והטכנולוגיה הסיני, ד"ר וון גאנג, משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה הסיני מציעים תמיכה כספית למעבדות משותפות לחוקרים סינים וישראלים.

 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
מועד אחרון: 11.2.2018, יום א' כו' שבט, תשע"ח