תכנית כללית

 

9:00 9:30

רחבת ההנצחה- בנין EF 

התכנסות, הרשמה וכיבוד

9:30 9:50

אודיטוריום- בנין EF

ברכות:

פרופ"ח אריה מהרשק – נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מר דובי פרומוביץ' חבר הנהלת התאחדות התעשיינים בישראל – מרחב צפון,
מנכ"ל חברת רומולד טכנולוגיות בע"מ
מר דב פרי – יו''ר האיגוד הישראלי לאיכות

Plenary session (Auditorium, Official Language - English)

9:50 10:00

אודיטוריום- בנין EF

"Prof. Ilya B. Gertsbakh" - Milestones of Scientific Life

10:00 10:45

אודיטוריום- בנין EF

Guest Speakers Lecture:

Prof. Fiorenzo Franceschini, Prof. Maurizio Galetto (Politecnico di Torino, Italy)
“Prioritization of Engineering Characteristics on QFD: old problems and new approaches"

10:45 11:30

אודיטוריום- בנין EF

טקס הענקת "כוכבי איכות" וחלוקת מלגות של תכנית איכות ומצוינות בגליל ע"ש דני רוזליו (ז"ל) לשנת 2013
מנחה  - גב' חווה שר

11:30 11:50

רחבת ההנצחה- בנין EF  

הפסקת קפה 

הרצאות במושבי בוקר

11:50 13:30

Session A1 -  A1 מושב
VIP (EF-building)
Quality and Reliability Engineering
(Official Language - English) 

Chair – Prof. Amos Notea

Session B1 -  B1 מושב
בנין M, חדר 309
The Human Factor in Learning Processes, Quality and Safety
(Official Language - Hebrew) 

Chair – Mr. Moshe Ekroni

13:30 14:30

 

הפסקת צהרים 

הרצאות במושבי אחה''צ

14:30 16:10

Session A2 -  A2 מושב
VIP
(EF-building)

Quality and Reliability Engineering
(Official Language - English)

Chair - Dr. Diamanta Benson-Karhi

Session B2 -  B2 מושב
בנין M, חדר 309
Quality , Reliability and Maintainability Management
(Official Language - Hebrew)

Chair – Mr . Dov Peri