קורסי חובה

 מספר הקורס
שם הקורס
סוג
63010
חובה
63011
חובה
63012
חובה
63013
חובה
63014
חובה
63015
אנליזה נומרית
חובה
63016
עבודת גמר 1
חובה 
63018
לוגיקה טמפורלית ואימות מערכות
חובה
63017
עבודת גמר 2
חובה