סגל התכנית

סגל ההוראה כולל את הסגל הבכיר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול וסגל הוראה ממחלקות נוספות במכללה ומומחים מהתעשייה בעלי תואר דוקטור.