פאנל

הכנס יעסוק השנה בנושא "חדשנות ופריון בתעשייה המסורתית בגליל" ויוקדש לזכרו של פרופ' יוחנן ארזי, שהיה נשיא המכללה ומייסד סדרת הכנסים העוסקים בקשר בין התעשייה המתקדמת והאקדמיה בארץ. נושא הכנס השנה מבטא, כמו קודמיו, את חזונו ופועלו של פרופ' ארזי ז"ל.

רציונל הפאנל

בדו"ח בנק ישראל משנת 2013 נכתב שפריון העבודה בישראל נמוך ב-24 אחוז מזה של כלל מדינות ה-OECD. בנוסף, קצב גידולו בשנים 1995-2011 היה נמוך מהקצב הממוצע ב-OECD. בין השנים 2000-2011 שיעור ההשקעה בישראל היה מהנמוכים במדינות המפותחות, עובדה שיכולה להסביר כמחצית מהפער ברמת הפריון בין ישראל למדינות ה-OECD. שיעור ההשקעה בישראל נמוך בכל הענפים, למעט התעשייה המתאפיינת בתחרות חיצונית המחייבת את החברות לאמץ טכנולוגיות מחו"ל. הדו"ח מוסיף גורמים נוספים שיכולים להסביר את הפיגור ברמת הפריון: היקף גבוה יחסית של שעות עבודה למועסק, הפגיעה בניסיון התעסוקתי עקב הגידול בכוח העבודה והתחרות הנמוכה בסביבת הפעילות העסקית.
לפי דו"ח הכנסת (איתמר מילרד, עמי צדיק), משנת 2015, שיעור פריון העבודה בתעשייה המסורתית נמוך אף יותר ומגיע רק לכדי 62% מרמת הפריון בכלל התעשייה בישראל.
פערים אלו מהווים אתגר משמעותי למחקר, חדשנות, יצירתיות וכלי סיוע בתעשייה המסורתית בגליל.

פורמט הפאנל

לאחר הצגת נושא הפאנל, חברי הפאנל יביעו עמדתם בנושא במסגרת של 3 דקות לכל אחד. אנו מצפים להתייחסות תמציתית של חברי הפאנל לשינויים הנדרשים בתעשייה ובאקדמיה לאור הפערים בתחום הפריון. לאחר מכן יתקיים דיון חופשי בין חברי הפנל במשך 30 דקות. למשתתפי הכינוס תהא אפשרות להערות ושאלות לחברי הפאנל במשך 15 דקות. לאחר מכן יוצג סיכום של הפאנל.