קורסי מצויינות - שלוחת אורט בראודה

המרכז לנוער שוחר מדע פותח מגוון רחב של קורסי מדע וטכנולוגיה
לשנה"ל תשע"ט (2018-2019)
התוכנית תתפרסם כאן בקרוב