מחלקת המיון

מחלקת המיון עוסקת בתיאור תוכנם של הפריטים הנרכשים, ע"י הקצאת קוד ההעמדה על המדף, המשמש גם לתיאור נושאם. מערכת הקודים הנה של מערכת CLASSIFICATION DECIMAL DEWEY = DDC .

הקשה כאן תקשר אותך לתיאור מפורט יותר של מערכת זאת.

לצד מערכת הקודים של ה-DDC , מתוארים הפריטים בקטלוג בעזרת מילות מפתח נושאיות, המאפשרות לקבל רשימות ביבליוגרפיות בנושא מבוקש.