יצירת קשר

נשמח להענות לפנייתכם,

לקבלת מידע נוסף - המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה,
מזכירות התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות:
גב' חגית אדיקה

טלפון: 04-9901729
פקס:  04-9901717
רח' סנונית 51, ת.ד. 78 כרמיאל 21982
דוא"ל: hadika@braude.ac.il