קולות קוראים

שת"פ ישראל-סין - ISF

שם: קול קורא  להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (NSFC)
 
תיאור: התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מסין ומישראל. התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (NSFC) לקרן הלאומית למדע.
 
תחומי מחקר: משתנים. בשנה זו:
 • -Life Sciences
  • Bioinformatics; Microbiology; Cell and Developmental biology; Immunology; Biochemistry; Molecular biology; Neurobiology and Cognitive  psychology; Zoology; Ecology; Marine Biology; Agriculture and Plant sciences
 • Medical Sciences
  • Neurodegenerative diseases; Cancer; Cardiovascular diseases; Infection and Immunity; Materia medica and Pharmacology, Hematopoiesis and  Blood diseases
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
סכום כולל: עד 370,000 ש"ח לשנה למשך שלוש שנים (סכום זה כולל את תקורת המוסדות הרשאים לנכותה). בנוסף, ניתן לכלול בתקציב החוקר הישראלי בלבד סעיף בעבור ציוד ייעודי למחקר בסכום שלא יעלה על 250,000 ש"ח לכל תקופת המענק.
 
משך הזכאות:  תקופה של שלוש שנים.
 
תאריך אחרון להרשמה:  16.1.2018 13:00
 
תאריך אחרון להגשה :  25.1.2018 13:00.
 
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 2019

שם:  קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 2019
 
 
תיאור: קרן פזי הינה  קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א) ולוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה(ות"ת) לקידום המחקר המדעי.
 
זכאות: חבר סגל אקדמי, Ph.D
 
סכום כולל: עד 350,000 ₪ לשנה, לתקופה של עד 4 שנים
 
תאריך הגשה: 
הגשת תקציר (חתום) באתר הקרן 31.1.2018 - 20.1.2018
הגשת הצעות מלאות 27.3.2018
 

קול קורא שיתוף פעולה ישראל-סלובניה לשנת 2018 - MOST

נושא:  קול קורא שיתוף פעולה ישראל-סלובניה לשנת 2018
 
תיאור:
צוותי המחקר של סלובניה-ישראל מוזמנים להגיש הצעות מחקר משותפות לשנת 2018.

המחקרים יתמקדו בכל אחד מהתחומים הבאים:
1. טכנולוגיות חדשניות לניהול וניטור מים (כולל חישה מרחוק).
2. היבטים דיגיטליים של מחקר במדעי החברה והרוח.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה  31.1.2018
 
 
 
 
 

קול קורא שיתוף פעולה ישראל-גרמניה 2017 בתחום מדעי הים - MOST

Name: German-Israeli Cooperation in Marine Sciences - CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS (2017) - For the Years 2018-2020

Description: The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Israeli Ministry of Science, Technology and Space (MOST) provide financial support for joint research activities carried out by scientists from both countries within the framework of the German-Israeli cooperation in Marine Sciences.

BMBF and MOST invite therefore researchers to submit joint proposals for integrated research projects carried out by scientists from both countries. Qualifying German and Israeli scientific applicants in this framework may receive research grants, respectively, from BMBF and MOST according to the applicable national funding procedures and regulations.
Israeli-German research teams are hereby invited to submit joint proposals for research projects in the following areas:

 • Responses of marine ecosystems to global change with an emphasis on the interaction of abiotic (e.g. warming, acidification) and biotic drivers (e.g. bio-invasion, parasites, pathogens).
 • Innovation in operational oceanography: automation and modelling play an increasing role in modern oceanography.

Deadline: Monday,January 15th 2018 at 23:59

Call for Proposals

Forms

 


 

קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע בתחומים: אוטיזם, תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה לשנת 2018 - MOST

נושא:  קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע בתחומים: אוטיזם, תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה לשנת 2018
 
תיאור:
כדי לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי במדינת ישראל יוזם משרד המדע והטכנולוגיה הקמת מרכזי ידע תשתיתיים במוסדות מחקר שונים ברחבי הארץ, בתחומים שונים אשר נמצאים בחזית המחקר בעולם
 
לקראת שנת 2018, החליט המשרד לצאת בקול קורא, אשר מטרתו לאפשר הקמת מרכז ידע אחד או מספר מרכזי ידע למחקר בתחומים: אוטיזם, תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה.
 
אוטיזם
אוטיזם, או הרצף האוטיסטי, הוא שורה של מצבים נוירו-התפתחותיים שונים המופיעים כבר בשלבי הגידול הראשונים של הילד, הבאים לידי ביטוי בקשיים בתקשורת חברתית עם הסביבה ובהתנהגות ותחומי עניין חזרתיים ומצומצמים. הרצף הוא הטרוגני, כאשר ישנם אנשים על הרצף האוטיסטי שיהיו מסוגלים לחיות חיים עצמאיים, בעוד שאחרים תמיד יהיו זקוקים לסיוע ותמיכה. כיום אבחון אוטיזם מבוסס על מבחנים התנהגותיים בלבד, וכאחד מכל 100 אנשים יאובחן על הספקטרום האוטיסטי. למרות שכיחות המחלה הגורם לאוטיזם איננו ברור, ומעריכים כי מעורבים בכך מספר גורמים, ביניהם גורמים גנטיים וסביבתיים, המובילים לשינויים בהתפתחות המוח. נכון להיום לא קיימת תרופה לאוטיזם, אך לזיהוי וטיפול מוקדם ישנה חשיבות רבה. המשרד מעוניין לממן הקמה של מרכז ידע שמטרתו העיקרית היא להעמיד לרשות כלל קהילת החוקרים את התשתית הנדרשת למחקר מתקדם בתחום זה.
 
תולדות ומורשת ירושלים וסביבותיה
המשרד מכיר במרכזיות התרבותית, הדתית וההיסטורית של העיר ירושלים ומעוניין לממן הקמה של מרכז ידע אשר יבצע איסוף שיטתי של ידע וממצאים ארכיאולוגיים, היסטוריים, תרבותיים, חברתיים ואתנוגרפיים, אודות ירושלים וסביבותיה, בדגש על מצוינות מדעית, עומק אמפירי ורוחב תיאורטי של מקורות ושיטות. המרכז יקדם פיתוח ויישום כלי מחקר, שיטות וטכנולוגיות חדשניות לאיתור, שימור וניתוח ממצאים ויעמיד את התשתית לרשות הקהילייה המדעית בתחומים השונים ויהווה בסיס למצוינות בחקר הנושאים הרלוונטיים.  
 
מטרתם העיקרית של מרכזי הידע היא להעמיד לרשות כלל קהילת החוקרים בארץ (באקדמיה ובתעשייה) את התשתית הייחודית הנדרשת למחקר מתקדם בתחומים מוגדרים. תשתית זו מתבטאת בטכנולוגיות חדשניות, איסוף מידע וידע מקיפים, מערכות ציוד מתקדמות ויקרות שאינן בהישג ידו של מוסד מדעי יחיד ולצידן צוות מקצועי מיומן המומחה בהפעלת הציוד ובשימושיו הטכנולוגיים ו/או במיומנות מקצועית ייחודית.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום חמישי ט"ז בשבט תשע"ח, 1.2.2018 עד השעה 23:59
 
 
 
 
 

קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום: מדעים מדויקים בנושאים: הדפסה בתלת-מימד; מטא-חומרים - MOST

נושא:  קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום: מדעים מדויקים בנושאים: הדפסה בתלת-מימד; מטא-חומרים
 
תיאור:
במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2018, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע
 
כמו כן מעוניין המשרד, מכוח תפקידו כמופקד על המחקר היישומי לטווח הארוך הממשלתי בישראל, לספק את היסודות המחקריים ואת בסיס הידע הדרוש למקבלי החלטות בישראל, ובמרכזם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ולקדם באופנים המיטביים את המטרות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות העומדות בפניהם.
 
בשנת 2018 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח. חשוב להדגיש כי על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום שני, י"ד בטבת תשע"ח, 1.1.2018 עד השעה 23:59
 
 
 
 
 

MOST - קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 מחקר בינתחומי בנושא: טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי

נושא:  קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 מחקר בינתחומי בנושא: טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי
 
תיאור:
במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2018, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע
 
כמו כן מעוניין המשרד, מכוח תפקידו כמופקד על המחקר היישומי לטווח הארוך הממשלתי בישראל, לספק את היסודות המחקריים ואת בסיס הידע הדרוש למקבלי החלטות בישראל, ובמרכזם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ולקדם באופנים המיטביים את המטרות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות העומדות בפניהם.
 
בשנת 2018 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח. חשוב להדגיש כי על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום שני, י"ד בטבת תשע"ח, 1.1.2018 עד השעה 23:59
 
 
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה ישראל-איטליה לשנת 2018 - MOST

Name: Call for Proposals for the establishment of a virtual Joint Italian - Israeli Laboratories

Description: Within the framework of the Agreement on Industrial, Scientific and Technological Research and Development Cooperation between Italy and Israel (hereinafter: the “Agreement”) and in particular under the Subcommittee for Scientific Cooperation, the Ministry of Science and Technology (hereafter: MOST) is providing financial support for a virtual joint Italian-Israeli Laboratory project, established and carried out jointly by research institutes and scientists from both countries. Italian-Israeli research
teams are hereby invited to submit Joint Laboratory proposals in the area of Bio Robotics.
Bio robotics covers the fields of cybernetics, bionics and genetic engineering as a collective study. Bio robotics is a real subfield of robotics: studying how to make robots that emulate or simulate living biological organisms mechanically or chemically.

Duration: up to 3 years

Deadline: 4.1.2018

Call for Proposals and Additional Information


קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחומי ההנדסה: רובוטיקה; מכשור רפואי; מגה נתונים - MOST

נושא:  קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחומי ההנדסה: רובוטיקה; מכשור רפואי; מגה נתונים
 
תיאור:
הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה), קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018, בתחומי ההנדסה: רובוטיקה; מכשור רפואי; מגה נתונים
המשרד זיהה את החסר במקורות למענקי מחקר במדע יישומי ומחקר הנדסי במערכת האקדמית בישראל. לפיכך, החליט המשרד על הקמת תכנית מענקי מחקר לעידוד ולחיזוק המחקר המדעי היישומי והמחקר ההנדסי, במטרה ליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בתחום. חיזוק המחקר בתחום זה יתרום ישירות לחיזוק הסגל האקדמי בתחום המדע היישומי וההנדסי באוניברסיטאות, במכללות ובמכוני המחקר, ובכך יביא לחיזוקה של האקדמיה, התעשייה, מערכת הביטחון הישראלית וכלכלת ישראל בתחומים אלה.
לצורך כך מפרסם המשרד קול קורא לקבלת קדם-הצעות מחקר למחקרים יישומיים ו/או הנדסיים חדשניים בתחומי ההנדסה הבאים:
 • רובוטיקה - Robotics - מחקר בינתחומי הנוגע לבניית רובוטים - מכשירים היכולים לנוע ולהגיב לפי מידע מחיישנים. נכלל בזאת מחקר ופיתוח בהנדסת אלקטרוניקה, מדעי המחשב, תכנות ובפרט הנדסת תוכנה, מכונות ויצור.
 • מכשור רפואי - Medical Devices - מוצרים טכנולוגיים המשמשים צרכים רפואיים, מניעתיים, אבחוניים או טיפוליים, כגון מכשירי דימות רפואי, מכשירי רנטגן, אולטרסאונד, הרדמה, אנדוסקופיה, מערכות ממוחשבות שונות.
 • מגה נתונים - Big Data - האתגר בניהול נתוני עתק הפך תחום זה לעניין מרכזי בטכנולוגיית מידע, כאשר מסדי הנתונים היחסיים הקיימים אינם בנויים לאחסון ולניתוח מידע רב והטרוגני. דוגמאות ליישומים: רפואה, ביולוגיה, פיזיקה, לוחמת סייבר ותעשייה.
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה ליום רביעי, יח' בכסלו תשע"ח, 6.12.2017 עד השעה 23:59
 
 
קול קורא
 
 

קול קורא להגשת קדם-הצעות בתחומים: מדעי הסביבה, חקלאות ומים לשנת 2018 - MOST

נושא:  קול קורא להגשת קדם-הצעות בתחומים: מדעי הסביבה, חקלאות ומים לשנת 2018
 
תיאור:
התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחומים: מדעי הסביבה, חקלאות ומים ובנושאים: בנושאים: ניצוץ-קלינטק; מדעי הים
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום שני, ל' בכסלו תשע"ח, 18.12.2017 עד השעה 23:59
 
 
קול קורא
 
 

קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר-מדעי החיים ומדעי הרפואה 2018 - MOST

נושא:  קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר-מדעי החיים ומדעי הרפואה 2018
 
תיאור:
בשנת 2018 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח. חשוב להדגיש כי על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.
להלן הנושאים בתחומי מדעי החיים במסגרתם ניתן להגיש קדם-הצעות מחקר לשנה זו:

מיקרוביום אנושי
גוף האדם הוא בית לאוכלוסיות מורכבות של חיידקים החיים על העור, בפה ובמעיים. אוכלוסיות מיקרוביאליות אלה מורכבות מזנים שונים של חיידקים, ארכיאה ופטריות, הנקראים ביחד מיקרוביום או מיקרוביוטה. אחת התובנות המדעיות המרגשות ביותר בשנים האחרונות הוא ההכרה כי למיקרואורגניזמים אלו תפקידים מרכזיים בפיזיולוגיה של האדם, במטבוליזם שלו, בתגובה החיסונית, כמו גם במחלות. מטרת קול קורא זה היא ללמוד ולהבין את התפקיד של המיקרוביום האנושי בשמירה על בריאות וסיבתיות של המחלה ולהשתמש בידע זה כדי לשפר את היכולת למנוע ולטפל במחלות.

מחלות יתומות (עמילואידוזיס)
מחלה יתומה/נדירה מוגדרת, כיום, כמחלה שאחוז החולים בה נמוך מ- 1% באוכלוסייה הכללית. כ- 6,000 מחלות מוגדרות יתומות או נדירות, ובהן מספר החולים קטן. בהתאם, הפוטנציאל הכלכלי לפיתוח תרופות או טיפולים נמוך, וההשקעות של חברות תעשייתיות נמוכות. עם זאת, עדיין כ- 6% מאוכלוסיית העולם וכ- 60,000 חולים בישראל סובלים מאחת המחלות היתומות. נוכח מצב הדברים כפי שפורט לעיל, מעוניין המשרד, להגדיל את הידע ולקדם פיתוח תרופות וטיפולים לטובת החולים במחלות היתומות, על ידי קידום מחקר מדעי בינתחומי ויישומי ברמה גבוהה המשלב את כל התחומים הנוגעים בדבר. המשרד זיהה כי מתקיים מחקר בסיסי רב במחלות היתומות בארץ, ובהתאם לכך מעוניין לקדם את המחקר בעל ההתכנות היישומית במחלות היתומות. בשנת 2018, בחר המשרד להתמקד בפרסום קול קורא אשר ייעודו מימון מחקרים בתחומי המחלה הבאה: עמילואידוזיס.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום רביעי, יח' בכסלו תשע"ח, 6.12.2017 עד השעה 23:59
 
 
קול קורא
 
 

SNSF: Sinergia – interdisciplinary, collaborative and breakthrough

Name: Sinergia – interdisciplinary, collaborative and breakthrough

Description: Sinergia promotes the interdisciplinary collaboration of two to four research groups that propose breakthrough research.

Duration: 1 to 4 years

Deadline: 1 December

Call for Proposals and Additional Information


NSF-BSF program in Physics

Name:  Joint NSF-BSF Program in Physics
 
Description: The program supports physics research across a broad range of physics disciplines that span scales of space and time from the largest to the smallest and the oldest to the youngest. The joint program is comprised of disciplinary programs covering experimental and theoretical research in the following major subfields of physics: Accelerator Science; Atomic, Molecular and Optical Physics; Computational Physics; Elementary Particle Physics; Gravitational Physics; Integrative Activities in Physics; Particle Astrophysics; Physics of Living Systems; and Quantum Information Science
 
Eligibility: Ph.D faculty members
 
Total amount: The size of the BSF grant to the Israeli is expected to be up to 70,000$/year for experimental programs and up to $40,000/year for theoretical or computer based program, subject to the availability of funds. BSF will follow the decision by the U.S. funding agency regarding the length of the project.
 
 
 
 

NSF-BSF program in Computer Science

Name:  NSF-BSF program in Computer Science
 
Description: The Division of Information and Intelligent Systems (IIS) studies the interrelated roles of people, computers, and information. IIS supports research and education activities that 1) develop new knowledge about the role of people in the design and use of information technology; 2) increase our capability to create, manage, and understand data and information in circumstances ranging from personal computers to globally-distributed systems; and 3) advance our understanding of how computational systems can exhibit the hallmarks of intelligence.
 
Program Areas:
IIS supports three core programs: 
 1. Cyber-Human Systems (CHS); 
 2. Information Integration and Informatics (III); and 
 3. Robust Intelligence (RI).
Eligibility: Ph.D faculty members
 
Total amount: The size of the BSF grant to the Israeli is expected to be up to 70,000$/year for experimental programs and up to $40,000/year for theoretical or computer based program, subject to the availability of funds. BSF will follow the decision by the U.S. funding agency regarding the length of the project.
 
Deadline: 5 pm (Israel time) on 22 November 2017.
 
 
 
 
 

קרן BSF רשימת תחומים למחקר לשנת 2017

שם:  קרן ה BSF -רשימת תחומים למחקר לשנת 2017
האתר יפתח להגשת בקשות רגילות ב 1.9.17 והבקשות תוגשנה דרך האתר

BARD Workshops

Name: BARD Workshops

Research Disciplines: Biotechnology

Description:  The objective of the BARD workshop is to identify research needs in areas of new development, to define directions and opportunities regarding contemporary agricultural needs and provide information needed to address policy issues. The workshop is intended to promote increased contact between Israeli and US scientists, and other scientists throughout the world who work in academic and industrial communities in areas related to the binational agricultural interests of BARD.

Deadline: January 15, 2018
 

 


 

Erasmus+ 2017-2020: Key Action 1

Name Erasmus+ Programme
Key Action 1
– Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and Staff Mobility

Inter-institutional agreement 2017-2020
between institutions from programme and partner countries
 
Research discipline/s: All engineering fields  
 
Description: This agreement is between Politecnico di Torino, Italy, and ORT Braude College.
 
Key Action 1: Organisations can send or receive students, and staff to or from participating countries. Staff can teach or train abroad, whereas students and doctoral candidates can do a traineeship or part of their studies abroad.
 
These opportunities allow organisations to send and receive staff for teaching and professional development.
 
 

Call for Proposals PRC 2018-2020

Name Call for Proposals PRC 2018-2020
 
Research discipline/s: All engineering fields  
 
Description: Within the framework of the Israeli-French scientific cooperation, the Ministry of Science & Technology of the State of Israel (MOST) and France’s Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) have decided to provide financial support for research projects involving two teams, one in a CNRS-affiliated laboratory and the other in Israel.
 
Total amount: 6,000 Euro per year per project, for the total three–year duration of the project – 18,000 Euro.
 
Duration of Grant:  For Three Years
 
 

Erasmus +: EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020

The new EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020, Erasmus+, brings together seven existing EU programmes (including Tempus) in the fields of Education, Training, and Youth; and for the first time provides support for Sport. As an integrated programme, it offers more opportunities for international cooperation across the Education, Training, Youth, and Sport sectors.
 
The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work.
 
Erasmus+ supports transnational partnerships among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing.
 
It also supports national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. In the field of Sport, there is support for grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.
 
Presentations (in Hebrew):
 • General (here)
 • International Credit Mobility (here)
 • Capacity Building (here)
 
Additional useful information can be found here:
 • 2016 Erasmus+ Call for Proposals (pdf)
 • Overview over the actions open to Israeli institutions (here)
 • "Do's and Don'ts" Guide for the application to International Credit Mobility projects (pdf)
 • Guide for the implementation of International Credit Mobility projects (here)
 • Updated Frequently Asked Questions on International Credit Mobility for HEIs (here
 • Frequently Asked Questions on International Credit Mobility for Students and Staff (here)

Overview of EU Funds for Research and Innovation

Name: Overview of EU Funds for research and innovation
 
Summary: European funding for research activities was envisaged in the first Community Treaties, related to coal and steel and nuclear energy, and was extended in the early 1980s with the establishment of a European framework programme for research. Research policy was subsequently progressively integrated in the Treaties, to become a shared competence between the European Union (EU) and its Member States. European funds for research and innovation activities are distributed between several interlinked EU programmes. For the current period (2014-20), the main programme, Horizon 2020 (the eighth framework programme for research and innovation) is fully dedicated to funding such activities across all policy fields. Sectoral programmes also fund research and innovation activities in the fields of space research (Copernicus, Galileo); nuclear energy (Euratom Research and Training Programme, International Thermonuclear Experimental Reactor); and coal and steel production. The European Structural and Investment Funds, implemented at regional level, can be used to support the development of research and innovation capacities at local levels. These programmes will provide a global estimated budget of more than €120 billion in EU funds to support research and innovation activities in the period 2014-20. Five other programmes are connected to, or impact on, research and innovation activities: COSME, Erasmus+, the Health programme, the Life programme and the Connecting Europe Facility.
 
 
You can read the summary document HERE.