בניית תנור סולרי

תנור סולארי, סדרת מפגשים עם אלון דולב.
 
מפגש ראשון: כיצד חום עובר? נלמד בצורה אינטואיטיבית על מנגנוני מעבר החום בהולכה, בהסעה. ההמחשות האינטואיטיביות יכללו מדידת טמפרטורת אוויר לעומת ההרגשה עם מאורר או ללא מאורר ושיחה על הנושא. נחווה ונדבר כיצד הגוף שלנו מתקרר ומשמעות הרוח. למה גופים מסוימים בחדר מרגישים יותר חם או יותר קר כשהם באותה טמפרטורה? נחווה את הדברים ואח"כ נלמד את הנושא. בסוף המפגש נבנה את גוף התנור תוך תשומת לב לעקרונות שנלמדו.
 
מפגש שני: נלמד על קרינה והחזרה של אור. נעסוק בשאלה למה גופים מסוימים מחזירים קרינה וגופים אחרים לא מחזירים קרינה. נלמד על משמעות צבע הגופים ומה משמעות מידת ההחלקה של המשטח. נבדוק את הגאומטריה של החזרת אור ממראה. נבדוק גופים עשויים אלומיניום בדרגת ליטוש שונה ונעסוק בשאלה מדוע חלקם מתנהגים כמראה וחלקם לא. בסוף המפגש נבנה את הרפלקטורים-מראות התנור הסולארי.
 
מפגש שלישי: נעסוק בשאלה מהי הגאומטריה שתביא למרכוז קרינה אופטימלי? מה הבעיתיות עם שינוי זווית השמש הפוגעת? נסתכל על תנורים פרבוליים ונבשל בעזרתם. נסיים את בניית התנור הסולארי