רשימת ניסויים מומלצת - פיזיקה 3

שבוע
ביו +תעו"ן
מכונות
1
אופטיקה גיאומטרית+חוק סנל+עדשות
שבירת אור, חוק סנל
חוק סנל
2
 
 
 
3
גלים עומדים במיתר
עדשות דקות
גלים עומדים  במיתר
4
 
 
 
5
התאבכות ועקיפה באור
גלים עומדים
התאבכות ועקיפה באור
6
 
 
 
7
קרינת גוף שחור
התאבכות ועקיפה באור
קרינת גוף שחור
8
 
 
 
9
האפקט הפוטו-אלקטרי
האפקט הפוטו-אלקטרי
האפקט הפוטו-אלקטרי
10
 
 
 
11
מבחן
מבחן
מבחן
12
 
 
 
13
מבחן
מבחן
מבחן
14